SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY

line decor
  
line decor
 
 
 
 

Tisdagen den 25 maj 2010 besöktes Frölunda gård av en grupp om 27 studenter och 2 handledare från Singapore Management University, SMU. Besöket var en del i den kurs universitetet har i skandinavisk företagskultur, BSM Scandinavia 2010. Förutom att få en inblick i hur skandinaviska företag arbetar syftar också utbildningen till att ge en förståelse för kultur, traditioner och livsstil i våra länder. Utbildningen avslutas med en 12 dagar lång resa i Norge, Danmark och Sverige där förutom bl.a. LEGO och IKEA även vårt lilla företag besöktes.

Vi är mycket glada över att vi fick möjligheten att visa en storstadsnära natur- och kulturmiljö och berätta om vår verksamhet och några av studenternas reflektioner av besöket kan ni läsa här:

1. An afternoon in Frolunda Aspvik has really shown me how Scandinavians love to be with the nature. Frolunda is a family run business of farming and forestry with strong roots in history. There are major developments in Frolunda but yet it conserves the natural and cultural environments. The hosts are very friendly and hospitable. They guided us through the natural beauty of Mother Nature, explore the forests, lakes and even brought us to play with their herds of sheep. The scenery at the lake was mesmerizing and I’m so thankful for what the nature has given us. Being there at Frolunda really slows down the pace of my life and understands the importance to conserve the beautiful environment.

2. It was really breathtaking as we walk through Frolunda and get real life experience of exploring the nature in Scandinavia. From the sights, smell and touch, the entire forest
feels different from those in Indonesia. Rather than the humid climate of Asia, Frolunda is chilly and refreshing. It is also different in a way that the people spend extra resources in making sure that the forest is maintained at all times and habitats grow throughout the years. However, in Indonesia, deforestation is common due to the timbre industry and such. Thus, Indonesia should learn on how to sustain the nature such as creating wetlands and so on. On a side note, Frolunda is one of the best visits in Scandinavia as the host and hostess are very welcoming in a friendly way. It was the closest to a home visit in Scandinavia.