LANDSBYGD I STORSTAD

line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

VÄLKOMMEN TILL OSS

Frölunda Gård AB är ett familjeföretag med tydligt fokus mot framtiden men med stark förankring i historien. Det övergripande målet med vår verksamhet är att förvalta och utveckla gården Frölunda som varit i familjens ägo sedan 1831. Utveckling i takt med tiden men med bevarande av våra värdefulla natur- och kulturmiljöer är ledstjärnor i vårt arbete.

Vi är belägna i Upplands-Bro kommun, endast 3 mil NV om Stockholm. Detta tätortsnära läge i den expansiva Mälardalsregionen ger vårt företagande unika möjligheter men ställer samtidigt särskilda krav i förvaltningen då trycket på naturen och miljön blir stort.

Du som läser detta är varmt välkommen inte bara till denna hemsida utan även till oss, om inte i en affärsmässig relation så åtminstone genom en promenad i vår vackra natur.

Vi är mycket glada och stolta över att få utmärkelsen "Årets hållbara företag i Upplands-Bro kommun 2018":

Foto: Tommy Sidén, UBRO